להגיע אל הרבי גם כיום

בשנת ה'תש"י, לאחר פטירת חמיו הרבי הקודם מליובאוויטש, הדריך הרבי את החסידים שפנו אליו - בתקופת הביניים עד שהפך להיות המנהיג הרשמי - שימשיכו לכתוב אל הרבי הקודם ולבקש את ברכתו, וייסעו להתפלל ולשפוך צקון לחשם על ציונו הק' שם הוא טמון ואילו הרבי מצידו "ימצא כבר את הדרך לענות".

ברוח דברים אלו, נוהגים גם כיום עשרות אלפי החסידים ורבבות המאמינים לכתוב אל הרבי, לנסוע למקום מנוחתו בציון הק' שנמצא בבית החיים ע"ש מונטיפיורי ברובע קווינס בניו יורק, ונוכחים לדעת במקרים אין ספור כי הרבי אכן מוצא את הדרך לענות על שאלתם, להשיב על תהייתם, לממש את בקשתם, ולברך אותם בהצלחה, ישועה, רפואה, ובכל המצטרך.

גם למי שלא יכול להגיע בצורה פיזית אל המקום, מוצע שימוש במגוון דרכי התקשורת המקובלת כיום, למשלוח הבקשה בצורה דיסקרטית לבית חב"ד הסמוך לציון הק', והמזכירים של הרבי העובדים במקום באופן שוטף 24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה, מכניסים את הבקשות ואת התפילות לתוך הציון עצמו.

 

ביסוד הדברים עומדת התפיסה המוסברת בספרי הקבלה והחסידות, שדווקא כעת היכולת של הרבי להיות קשוב אלינו היא גבוהה בהרבה מאשר בימי חייו עלי אדמות. זאת משום שאם בשעה שחי בתוכנו במובן הפיזי הייתה נשמתו הגדולה מלובשת בגוף גשמי שמטבע הדברים יש לו הגבלות שונות, הרי עתה כשהנוכחות שלו ביננו ובתוכנו היא רוחנית לגמרי, סרו להם המגבלות של העולם הגשמי, ויכולת הקשר משוחררת ממגבלות זמן ומקום. גם ההיקף הוא רחב יותר, אנשים נשים וטף, מכל סוג ורקע, מרגישים את היכולת להתקשר אל הרבי, לפנות אליו, ולקבל את ההרגשה האמיתית שהצדיק קשוב למענו, ומעתיר תפילה לפני שוכן מרומים בעבורו ובעבור כל המצטרך לו בגשמיות וברוחניות.

כתובת האהל הק' של הרבי:

 
226-20 Francis Lewis Boulevard,
Cambria Heights, NY 11411
 
p. 718.723.4545 f. 718.723.4444 e. info@ohelchabad.org
 
לפרטים נוספים – בקרו באתר של 'בית אהל חב"ד ליובאוויטש' הסמוך לציונו של הרבי
www.ohelchabad.org