אודות המיזם

מיזם זה נועד לבניית מאגר מידע עם נתונים בסיסיים, של כל אותם ילדים שנקראו על שמו של הרבי, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע.

עשרות אלפי השמות והתמונות של אלו הנושאים בגאון שם קדוש זה, ירוכזו בספר-אלבום מפואר, שיודפס לקראת יום ההילולא ה-25 בג' תמוז ה'תשע"ט, ויופץ ברחבי העולם.

הפרויקט הוקם ביוזמת "ועד אור וחום ההתקשרות" שע"י "איגוד השלוחים".